Geometrický plán

Geometrický plán - Rozsah kompetence geodézieObjekty popisované geodézií jsou prostorově diverzifikované – od jednoho o ploše několika desítek metrů čtverečních až po objekt zvaný Země (planeta, na které žijeme). A nejen to, jsou popsány spolu s definicí určitých vztahů této planety se zbytkem světa, jako je její rotace vzhledem k její ose nebo pohyb této osy vzhledem ke zbytku světa (v vztah k nebeským tělesům).Geodetický popis je zákonem stanoveným zdrojem dat pro fungování více důležitých institucí ve státě, např. katastrální údaje jsou podkladem pro hospodářské a územní plánování, daňové a dávkové vyměřování, označování nemovitostí v katastru nemovitostí a hypoték, státní statistiku nebo pozemky řízení.Vzhledem ke geodézii z hlediska jejích kompetencí (právních, sociálních, ekonomických, vědeckých atd.) je třeba konstatovat, že je nejvyšší instancí na jedné straně - při určování polohy jediného bodu na zemském povrchu, např. na druhé straně hraniční bod vlastnictví - při určování tvaru a rozměrů Země jako planety spolu s prostorovým vztahem této planety ke zbytku světa.

Geodetické práce

Více o nás viz web https://www.geodeticka-pohotovost.cz/

Teddy králíček

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky