Výklad karet levně

Výklad karet levně -

Význam tarotových karet - VELKÁ ARKANA
 
Velká arkána je nejmocnějším jádrem tarotu. Právě tyto karty odrážejí duchovní cestu, kterou člověk putuje . Jejich úlohou je definovat životní cestu, kterou se každý z nás ubírá. Věštění se provádí na základě několika karet:
 
Blázen - tarot
Blázen nebo karta označená číslem 0 otevírá velkou arkánu. Jeho symbolika odkazuje na začátek cesty a na vnitřní dítě skryté uvnitř každého člověka. Hlásá něco nového, může hlásat i vývoj.
 
Kejklíř - tarot
 
Žonglér, známý také jako kouzelník, je v tarotu označen číslem I. Tato karta může symbolizovat člověka, který působí jako duchovní a duševní průvodce v lidském životě, říká mu, aby analyzoval své vlastní činy a vyvozoval z nich důsledky. Může také odkazovat na našeho vnitřního mága – stránku osobnosti, která nám pomáhá vidět příležitosti, jak se objevují.
 
Papež - tarot

Papež, známý také jako kněžka, je označen číslem II. Tato karta odkazuje nehledat odpověď v podvědomí a neinterpretovat ji doslovným způsobem. Vzhled papežů v rozkladu naznačuje, že je třeba se na sny dívat zblízka a věnovat více pozornosti svým předtuchám.

Císařovna - tarot

Tato karta, známá také jako vládce, je označena číslem III. Symbolika, kterou obsahuje, odkazuje ke zrození (doslova) i ke vzniku nových nápadů a tvůrčích aktivit. Je to také pobídka k činnostem zaměřeným na seberozvoj.

Císař - tarot
 
Císařovi (vládci) je přiděleno číslo IV. Tato karta symbolizuje slávu civilizovaného světa, tedy světa stvořeného člověkem. Díky tomu si uvědomíte roli moci a nařídí vám, abyste toto privilegium využívali správným způsobem.
 
Papež (kněz) - tarot
 
Papež, tedy velekněz, má přiděleno číslo V. Tato karta odkazuje na vnitřní stránku člověka, která je zodpovědná za všechny jeho myšlenky, pocity a události, se kterými se v jeho životě setkává. Je plná směrů z podvědomí a svědomí.  
 
Milenci - tarot

Karta označená číslem VI zobrazuje milence v láskyplném objetí. Odkazuje na vnitřní stránku člověka, která je zodpovědná za navazování kontaktu s ostatními lidmi. Poukazuje na světlé i stinné stránky mezilidských vztahů a hovoří o nutnosti brát ohled na názory a názory druhých.

Chariot - tarot
 
Tato karta, označená číslem VII, je známá také jako vůz. Vztahuje se k cestě, ctižádosti dřímající v člověku a síle vůle. naznačuje připravenost cestovat, ale zároveň varuje nezkušené cestovatele před neznalostí sebe sama.
 
Spravedlnost - tarot
 
Karta s číslem VIII symbolizuje hodnoty obsažené v každé osobě. Znamená sílu, která vzdoruje náznakům intuice a naznačuje racionální oblast lidské povahy. Všechny argumenty lze řádně posoudit.
 
Poustevník (Starý muž) - tarot
 
Karta s číslem IX, známá také jako poustevník, zobrazuje starého muže v rouchu připomínajícím posvátný oděv. Symbolizuje muže, který se v samotě chce věnovat poznávání tajemství okolního světa. Týká se analýzy prováděných činností a hledání osvícení.
 
Kolo štěstí - tarot
 

Desátá karta ve velké arkáně je také známá jako kolo štěstí. Jeho symbolika se týká sledu, na který nemáme žádný vliv. Připomíná vám, že každý, kdo vyleze nahoru, může také spadnout na samé dno. Také říká, že kolo se vždy otočí po celém kruhu a jednou se věci obrátí.

Síla (Síla) - tarot

Karta označená číslem XI zobrazuje ženu obklopenou divokými zvířaty. Je výrazem vůle a kontroly. Odkazuje také na potřebu ovládat divoké touhy, které ovlivňují každou lidskou bytost.

Kat - tarot
 
Karta s číslem XII je také označována jako pozastavená. Doslova symbolizuje stav limba, ve kterém se může ocitnout jakákoli lidská bytost. Odkazuje na novou perspektivu, kterou v takové situaci vnímáme.
 
Smrt - tarot

Karta s číslem XIII ukazuje obraz smrti, který si od úsvitu věků uchováváme ve svém vědomí. Neodkazuje se však na smrt ve fyzických termínech. Jeho symbolika se týká změn, které se v člověku udály, nového pohledu na prostředí a nového chápání reality.

Omezování - tarot
 
Karta s číslem XIV je známá také jako střední. Týká se rovnováhy mezi aktivitou a pasivitou a potřeby najít správnou rovnováhu mezi myšlením a jednáním. Navrhuje zdrženlivost a zdrženlivost.
 
Ďábel - tarot
 

Patnáctá karta zobrazuje zlověstné rohaté zvíře. Vztahuje se k primitivní energii, která sídlí v každém z nás. Připomíná vám, že vnitřní démon může kdykoli vystoupit do popředí.

Věž - tarot

Karta s číslem XVI je známá také jako božská věž. Symbolizuje náhlé a násilné změny, za jejichž výskyt jsou zodpovědné ospravedlnění navržené naší myslí.

 

Hvězda - tarot
 
Karta s číslem XVII je plná tepla a klidu. Její přítomnost naznačuje, že stojí za to udělat další krok a získat to, co nebylo dobyto. Vyžaduje to střízlivý pohled na svět, ale zároveň si všímat příležitostí, které nás obklopují.
 
Měsíc - tarot
 
Karta s číslem XVIII ukazuje měsíční kotouč vrhající světlo na dvě postavy. Předznamenává změnu, která se odehraje v oblasti vnímání reality.
 
Slunce - tarot

Kara s číslem XIX ukazuje idylický obraz osvětlený paprsky slunce. Je předzvěstí doby osvícení, radosti a optimismu.

Poslední soud - Tarot
 

Dvacátá karta v tarotovém balíčku je také známá jako soud a vzkříšení. Odkazuje na změny lidského vědomí a spojení jejich nitra s energií vesmíru.

Svět - tarot
 
Poslední karta ve velké arkáně symbolizuje konec bláznovy cesty. Znamená uvědomění, naplnění a dosažení cíle. Díky osvícení se člověk stává imunní vůči nepřízni osudu a uvědomuje si, že nyní může dosáhnout čehokoli.
 

V závislosti na rozložení tarotových karet lze jejich význam interpretovat podle: partnerství, milostného vztahu , konkrétní otázky nebo oblasti profesního života. Je tak důležité si uvědomit účel distribuce a pamatovat si, jakým směrem by se měla interpretace ubírat

 

Dobrá kartářka

Jiřina Linhová Mgr.

  • 40 let praxe
  • vysokoškolské vzdělání
  • diskrétní, rychlá, spolehlivá
  • mé výklady jsou překvapivě přesné
  • po telefonu

https://www.vykladzkaret.online/

Teddy králíček

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky