Rekonstrukce bytu Praha

Rekonstrukce bytu Praha - Poptávka po projektování a výstavbě tzv. energeticky úsporných domů byla v podstatě iniciována ropnou krizí, která se rozvinula v první polovině 70. let. S postupem doby (i v souvislosti s naším aktuálním tématem) narůstají/zvyšují potřeby a očekávání v tomto směru tzv. aspekty ochrany životního prostředí, které jsou stále více rozhodující.Podle takzvaného ekologického myšlení, které odstartovalo v 70. letech minulého století, by stavba neměla působit proti přírodě, ale měla by spíše využívat její síly. Například: přirozené světlo pro osvětlení, sluneční záření pro vytápění a ohřev vody, vztlak pro ventilaci atd.Éra levnější komoditní energie skončila v 80. letech. V současné době se potýkáme s rostoucí produkcí neobnovitelné fosilní energie (uhlí, ropa, zemní plyn) a vyčerpáním zásob, neboť zásoby Země jsou v tomto směru omezené.Podle evropských údajů tvoří výstavba a provoz budov zhruba polovinu celkové spotřeby energie v zemi. A je všeobecně známo, že naše poptávka po energii se každým rokem zvyšuje. To je jednak krajně nevýhodné vzhledem k jeho značným nákladům, jednak znepokojivé i z hlediska dopadu na životní prostředí.Spotřeba energie v Maďarsku je mnohem vyšší než v západoevropských zemích, a to jak na úrovni národního hospodářství, tak na úrovni obyvatel. Tato výrazná nadspotřeba kromě ekonomické zátěže poškozuje také životní prostředí. Asi 40 % energie spotřebuje stavebnictví, které je také zodpovědné za 40 % škodlivého skleníkového efektu.Je proto rozumné jít směrem ke snižování naší spotřeby energie a je praktické začít tam, kde lze ušetřit nejvíce.Je možné výrazně snížit energetickou náročnost budov, aniž by to vše znamenalo pokles standardu našeho obvyklého příjemného pocitu komfortu a pohodlí.

Rekonstrukce bytu

Více o nás na našich stránkách https://slaga.cz/

 

Teddy králíček

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Inzerce